BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI ĐÈN LED DÂY

( Cập nhật tháng 1/2015 )

Giá đèn led dây 5050 vỏ đúc ngoài trời 220V, cuộn 100m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
5050 Trắng 60 led / m 100 m 220V 17.000 Đ
Vàng ấm 60 led / m 100 m 220V 17.000 Đ
Xanh dương 60 led / m 100 m 220V 17.000 Đ
Xanh lá 60 led / m 100 m 220V 17.000 Đ
Đỏ 60 led / m 100 m 220V 17.000 Đ

Giá đèn led dây 5050 72 LED/m vỏ đúc ngoài trời 220V, cuộn 100m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
5050 Trắng 72 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Vàng ấm 72 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh dương 72 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh lá 72 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Đỏ 72 led / m 100 m 220V call 090.431.8086

Giá đèn led dây 5050 120 LED/m vỏ đúc ngoài trời 220V, cuộn 100m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
5050 Trắng 120 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Vàng ấm 120 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh dương 120 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh lá 120 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Đỏ 120 led / m 100 m 220V call 090.431.8086

Giá đèn led dây 5050 dán 12V, cuộn 5m tại ĐÈN TỐT.

 

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
5050 DÁN Trắng 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Vàng ấm 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh dương 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh lá 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Đỏ 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
RBG đủ màu

 

Giá đèn led dây 3528 vỏ đúc ngoài trời 220V, cuộn 100m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
3528 Trắng 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Vàng ấm 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh dương 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh lá 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Đỏ 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086

Giá đèn led dây 3528 dán 12V, cuộn 5m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
3528 DÁN Trắng 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Vàng ấm 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh dương 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh lá 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Đỏ 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
RBG đủ màu

Giá đèn led dây 3014 vỏ đúc ngoài trời 220V, cuộn 100m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
3014 Trắng 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Vàng ấm 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh dương 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Xanh lá 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086
Đỏ 60 led / m 100 m 220V call 090.431.8086

 

Giá đèn led dây 3014 dán 12V, cuộn 5m tại ĐÈN TỐT.

LOẠI MÀU SỐ BÓNG ĐỘ DÀI/ CUỘN ĐIỆN ÁP GIÁ/M
3014 DÁN Trắng 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Vàng ấm 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh dương 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Xanh lá 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
Đỏ 60 led / m 5 m 12V call 0904318086
RBG đủ màu